Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

REGULAMIN TS3

 

§1. Zasady ogólne
    1.1.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
    1.2. Korzystając z serwera automatycznie akceptujesz zasady regulaminu.
    1.3. Korzystanie z serwera jest całkowicie bezpłatne i bez ograniczeń wiekowych.
    1.4. Serwer służy do swobodnych rozmów głosowych między użytkownikami.
    1.5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
    1.6. Użytkownik może posiadać maksymalnie dziewięć rang.
        1.6.1. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wlicza się ranga Właściciel/Opiekun kanału.
        1.6.2. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wlicza się ranga rejestracyjna "Użytkownik".
        1.6.3. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wliczają się rangi funkcyjne np. "Moderator".
        1.6.4. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika nie wliczają się rangi zdobyte podczas konkursów.
    1.7. W przypadku zapełnienia wszystkich slotów na serwerze Admin TS3 ma prawo do wyrzucenia zmutowanych użytkowników w 
          następującej kolejności:
        1.7.1. Osoby przebywające w strefie AFK.
        1.7.2. Osoby przebywające w Poczekalni.
        1.7.3. Osoby przebywające w kanałach publicznych.
        1.7.4. Osoby przebywające w kanałach prywatnych.

§2. Zasady dotyczące kanałów
    2.1.
O kanał prywatny może ubiegać się każdy użytkownik TS3.
    2.2. Każdy użytkownik może być Właścicielem tylko jednego kanału.
    2.3. Każdy użytkownik może być Opiekunem tylko jednego kanału.
    2.4. Żeby założyć kanał użytkownik musi skorzystać z kanału "Stwórz Kanał Prywatny".
        2.4.1. W wypadku awarii bota należy napisać do Admina TS3.
    2.5. W przypadku posiadania stałej liczby osób przekraczającej dziesięć użytkowników można ubiegać się o trzeci podkanał. 
                  Decyzję o przyznaniu takiego podkanału rozważa CEO.
    2.6. Nie ma możliwości wcześniejszego "zajmowania" kanałów. Jeżeli kanał się zwolni i użytkownik chce mieć na tym miejscu swój
           kanał, należy napisać do Admina TS3 prośbę o przeniesienie kanału.

§3. Zasady dotyczące Opiekuna Kanału oraz Właściciela Kanału
    3.1.
Właściciel/Opiekun ma obowiązek aktualizowania daty w temacie raz w ciągu siedmiu dni.
        3.1.1. Data ma być w formacie DD-MM-RR.
        3.1.2. Właściciel/Opiekun nie może wpisywać wcześniejszej lub późniejszej daty niż tej, kiedy temat zostaje przez niego
                  nadpisany.
         3.1.3. Pomimo automatyzacji serwera obowiązkiem Właściciela/Opiekuna Kanału jest pilnowanie aktualności daty.
        3.1.4. W przypadku zbliżania się terminu do zmiany daty w temacie nazwa kanału zostanie zmieniona przez bota.
        3.1.5. Wszelkie dopisywanie innych znaków oraz niezastosowanie się do podanej powyżej formy jest zabronione i będzie karane.
        3.1.6. Kanały z nieaktualną datą w temacie będą natychmiastowo usuwane.
    3.2. Właściciel/Opiekun kanału ma całkowity zakaz edycji opisu kanału utworzonego przez członka administracji.
    3.3. Właściciel/Opiekun ma zakaz usuwania/edycji numeru kanału.
    3.4. Właściciel/Opiekun ma prawo ustanowić własny regulamin kanału, wysyłając go Adminowi TS3 do wstawienia do opisu kanału.
            Regulamin obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kanale i dotyczy ludzi znajdujących się na nim. Utworzony
            regulamin kanału nie może być niezgodny z ogólnym regulaminem serwera.
        3.4.1. Jeżeli Admin TS3 po weryfikacji treści regulaminu kanału uzna, że zawiera on punkty, które są niezgodne z ogólnym
                  regulaminem lub uzna treści zawarte w nim za nieodpowiednie, ma prawo nie wrzucić regulaminu podając powód
                  Właścicielowi/Opiekunowi.
    3.5. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić Adminowi TS3 swoją nieobecność na dłuższy czas. W takiej sytuacji użytkownik zostanie
            dopisany do listy "Nieobecność" znajdującej się w Strefie Informacyjnej i nie będzie musiał aktualizować daty w temacie.
        3.5.1. Nieobecność można zgłosić na okres maksymalnie trzech tygodni.
        3.5.2. Jeżeli użytkownik w ciągu pięciu dni od daty, do której była zgłoszona nieobecność nie zwróci się do admina TS3 w celu
                  usunięcia nieobecności, kanał zostanie usunięty.

§4. Zasady dotyczące zachowania się na serwerze
    4.1.
Użytkownik ma zakaz ustawiania nicków w kwadratowym nawiasie [ ].
        4.1.1 Użytkownik ma zakaz ustawiania przed nickiem w jakiejkolwiek kombinacji rang administracyjnych.
    4.2. Użytkownik ma zakaz nagrywania rozmów na kanałach bez zgody Właściciela/Opiekuna kanału oraz wszystkich przebywających
            na tym kanale (wyjątek: Użytkownik nagrywa osobę łamiącą regulamin).
    4.3. Użytkownik ma zakaz ustawiania nicków/nazw kanałów z nazwą Administracji bądź podobną w celu zmylenia użytkowników
            serwera.
    4.4. Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania wizerunku innych użytkowników bez ich zgody.
    4.5. Użytkownik ma zakaz używania jakichkolwiek wulgaryzmów, treści pornograficznych, rasistowskich oraz religijnych w części
            swojego nicku, awatara lub kanału (nazwa, temat, opis kanału) w każdym języku.
    4.6. Użytkownik który JAWNIE ukrywa osoby z aktywnym banem na serwerze lub forum zostanie ukarany.
    4.7. Użytkownik nie może spamować oraz reklamować stron/serwisów niezwiązanych z siecią.
    4.8. Użytkownik nie może korzystać z cudzych kanałów bez zgody ich Właściciela/Opiekuna.
    4.9. Użytkownik ma zakaz nadmiernego używania wulgaryzmów.
    4.10. Użytkownik ma zakaz obrażania w jakikolwiek sposób innych użytkowników.
    4.11. Użytkownik ma zakaz puszczania muzyki na kanałach ogólnodostępnych oraz kanałach prywatnych bez zgody
            Właściciela/Opiekuna.
    4.12. Użytkownik ma zakaz nadużywania takich funkcji jak Poke.
    4.13. Użytkownik ma zakaz podszywania się pod administratorów oraz innych użytkowników serwera.
    4.14. Użytkownik ma zakaz używania modulatorów głosu na kanałach publicznych oraz kanałach prywatnych bez zgody
             Właściciela/Opiekuna.
    4.15. Użytkownik ma zakaz posiadania obraźliwych, rasistowskich, wulgarnych komunikatów o rozłączeniu.
    4.16. Użytkownik ma zakaz rozsyłania treści pornograficznych.
    4.17. Użytkownik ma zakaz prowokowania administracji oraz innych użytkowników.
    4.18. Użytkownik ma zakaz przeskakiwania między kanałami dla zabawy.
    4.19. Użytkownik ma zakaz wchodzenia na serwer pod nickiem TeamSpeakUser.
    4.20. Użytkownik ma zakaz spamowania do administracji poza kanałem Pomoc Admina.
    4.21. Użytkownik ma zakaz uciekania przed banem.
    4.22. Użytkownik ma zakaz wchodzenia na serwer na aktywnym banie.
    4.23. Osoba zbanowana może odwołać się od bana na stronie w odpowiednim dziale stosując się do odpowiedniego wzoru.

§5. Admini TS3
    5.1.
Admini TS3 to administratorzy wybrani w drodze rekrutacji lub awansu sprawujący porządek na serwerze.
    5.2. Do obowiązków admina serwera należy:
        5.2.1. Rejestrowanie nowych użytkowników.
            5.2.1.1. Admin TS3 nie może usuwać żadnej zarejestrowanej osobie rangi "Użytkownik".
        5.2.2. Tworzenie oraz edycja kanałów prywatnych na serwerze.
        5.2.3. Informowanie użytkowników o braku aktualizacji daty na ich kanałach.
        5.2.4. Usuwanie kanałów z nieaktualną datą.
        5.2.5. Dodawanie rang użytkownikom.
        5.2.6. Karanie użytkowników niestosujących się do regulaminu.

§6. Taryfikator banów
    6.1. Używanie nicków w nawiasie kwadratowym - [Upomnienie -> Ban na 1 dzień -> Ban na 1 tydzień];
    6.2. Nagrywanie rozmów na kanałach bez zgody Właściciela/Opiekuna/osób znajdujących się na kanale - [Ban na 2 dni];
    6.3. Podszywanie się pod administrację (Admin TS3+) - [Ban na zawsze];
    6.4. Rozpowszechnianie wizerunku czyjejś osoby bez jej zgody - [Ban na zawsze];
    6.5. Obraźliwy, nieprawidłowy, wulgarny, rasistowski, religijny nick/opis lub nazwa kanału - [Ban na 12h -> Ban na 1 tydzień];
    6.6. Jawne ukrywanie graczy z aktywnym banem - [Ban na 1 tydzień];
    6.7. Spamowanie/Floodowanie - [Ban na 10min -> Ban na 2h];
    6.8. Rozsyłanie treści pornograficznych - [Ban na tydzień];
    6.9. Reklamowanie stron/serwisów niezwiązanych z siecią InfeCtia.pl - [Ban na zawsze];
    6.10. Nadużywanie wulgaryzmów - [Ban na 1h -> Ban na 1 dzień];
    6.11. Obrażanie/wyzywanie użytkowników TS3 - [Ban na 1 dzień -> Ban na 1 tydzień];
    6.12. Puszczanie muzyki na kanałach publicznych lub prywatnych bez zgody Właściciela/Opiekuna - [Ban na 3h -> Ban na 2 dni];
    6.13. Nadmierne poke'owanie - [Ban do 3h];
    6.14. Podszywanie się pod innego użytkownika - [Kick z serwera -> Ban na 30 dni];
    6.15. Używanie modulatora głosu na kanale publicznym lub kanale prywatnym bez zgody Właściciela/Opiekuna -
             - [Ban na 1 tydzień -> Ban na zawsze];
    6.16. Korzystanie z cudzych kanałów bez zgody Właściciela/Opiekuna - [Kick z kanału -> Ban do 1h];
    6.17. Prowokacje - [Ban na 1 dzień -> Ban na 1 tydzień];
    6.18. Obraźliwy, wulgarny, rasistowski, religijny komunikat o rozłączeniu - [Ban na 1 dzień -> Ban na 4 dni];
    6.19. Przeskakiwanie pomiędzy kanałami dla zabawy - [Ban na 5h];
    6.20. Potrójne wejście na serwer pod nickiem TeamSpeakUser w przeciągu 3min - [Ban na 10 min];
    6.21. Ciągły spam do administracji TS3 lub forum poza kanałem Pomoc Admina - [Ban na 2h];
    6.22. Ucieczka przed banem - [Podwojona długość bana];
    6.23. Wchodzenie na aktywnym banie - [Ban na zawsze];
    6.24. Nagminne łamanie regulaminu - [Podwojona długość bana];

 

Taryfikator traktujemy jako wskazówkę, długości banów powinny być adekwatne do wykroczeń graczy!

                                                                                                                        Taryfikator jest własnością sieci serwerów InfeCtia.pl 
                       Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w taryfikatorze z przedwczesnym poinformowaniem graczy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

O nas

Nasza przygoda zaczęła się wraz z początkiem 2019 roku. Sieć w bardzo szybkim tempie się rozrasta, nasze forum zostało stworzone przez graczy dla graczy. Oferujemy szczególnie stabilne serwery, doświadczoną i odpowiedzialną administrację i miłą, przyjazną atmosferę. Wiele ciekawych konkursów, eventów które urozmaicą wasz czas spędzony u nas. Każdy użytkownik ma szansę się wykazać, jeśli nie boisz się wyzwań, nie boisz się ciężkiej pracy, nasza sieć oferuje długotrwałą kariere, od moderatora po administratora sieci. Nie zwlekaj, dołącz do nas!

×
×
  • Dodaj nową pozycję...